IRAKASLEEN GURASO ORDUAK

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA:

Astelehenak 12:30-13:30 Edo emailez ordua eskatuz.

DBH

IRAKASLEAK (MINTEGIKA)

PROFESORES (DEPARTAMENTOS)

GURASO ORDUA / HORA PARA LA FAMILIA

HIZKUNTZA MINTEGIA / DEPARTAMENTO DE LENGUAS

LENGUA - TUTOR 2

Osteguna/ Jueves 13:10-14:05

EUSKARA- TUTORES 1B ETA 4

Astelehena/Lunes 9:55-10:50

INGELESA-INGLÉS

Osteguna/ Jueves 10:50-11:45

ZIENTZIA MINTEGIA / DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

MATEMATIKA 1.2.- TUTORA 1A

Asteazkena/Miércoles 13:10-14:05

BIO-GEO

Osteguna/ Jueves 13:10-14:05

FISIKA-KIMIKA 4

Asteartea/Martes 13:10-14:05

TEKNOLOGIA - KOTUTOREA 2

Osteguna/ Jueves 12:15-13:10

FISIKA-KIMIKA 3- TUTORE 3

Ostirala/Viernes 9:55-10:50

MATEMATIKA 3.4.

Osteguna/ Jueves 9:55-10:50

GIZARTE-ORIENTAZIO MINTEGIA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y ORIENTACIÓN

IKASKETA BURUA / JEFA DE ESTUDIOS 

ASTEAZKENA / MIÉRCOLES

10:50-11:45

GEOGRAFIA ETA HISTORIA

VALORES ÉTICOS

PT

GORPUTZ HEZKUNTZA ETA OFE / ED.FÍSICA Y SALUD FIS. Y EMOC.

Ostirala/Viernes 12:15-13:10

ORIENTADORA

Asteartea/Martes 10:50-11:45